کتاب تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری ،مفاهیم و روش پیاده سازی – MSA

250,000 

  • تعاریف و خطاهای سیستم اندازه گیری
  • راهنمای استفاده از نرم افزار Minitab 13

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین : آرزو گودرزي، رضا احمدي قمي، علی طاهری، نيكا دستور نيكو

41 در انبار

مقدار:

توضیحات

  • فصل اول تعاریف و خطاهای سیستم اندازه گیری
  • فصل دوم تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری مشخصه های کمی
  • فصل سوم اندازه گیری قابلیت بازرسی داده های وصفی (روش تجزیه و تحلیل ریسک)
  • فصل چهارم مباحث تکمیلی
  • فصل پنجم راهنمای استفاده از نرم افزار Minitab 13 برای تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری
  • فصل ششم مثالهای اجرایی
  • فصل هفتم پاسخ به برخی پرسش های معمول در اجرای MSA

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

216 صفحه

 

آرزو گودرزی – رضا احمدی قمی – علی طاهری – نیكا دستور نیكو

 

چاپ چهارم

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg