وبینار آنلاین آشنایی با بازرسی از دفاتر قانونی در قوانین تامین اجتماعی

3,300,000 

مدت: 8 ساعت (2 جلسه 4 ساعته)

مدرس: جناب آقای محمدعلی بهزادی

تاریخ : 27 و 28 تیرماه 1400

ساعت 14 الی 18

500 در انبار

مقدار:

توضیحات

اهداف کلی دوره:

آشنایی مخاطبین با بازرسی از دفاتر قانونی و جایگاه آن در روابط کاری سازمان تامین اجتماعی با کارفرمایان ( حسابرسی بیمه ای )

آشنایی مخاطبین با تکالیف و تعهدات کارفرمایان در قبال سازمان تامین اجتماعی

آشنایی مخاطبین با قوانین و مقررات ناظر بر قراردادهای پیمانکاری در حسابرسی سازمان تامین اجتماعی

آشنایی مخاطبان با قوانین و مقررات ناظر بر روابط کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی

 

 • محتوای وبینار :

 

 • جایگاه مقوله بازرسی از دفاتر قانونی در قوانین و مقررات تامین اجتماعی
 • تکالیف کارفرمایان در فرآیند بازرسی از دفاتر قانونی
 • انواع بازرسی در سازمان تامین اجتماعی و جایگاه بازرسی از دفاتر قانونی در آن
 • شرکت های مشمول بازرسی از دفاتر قانونی
 • اولویت های بازرسی از دفاتر قانونی
 • دفاتر قانونی و نحوه استفاده از آن ها در بازرسی از دفاتر قانونی
 • حساب های بیمه خیز در دفاتر قانونی
 • روش های بازرسی از دفاتر قانونی
 • فرآیند بازرسی از دفاتر قانونی
 • اقلام مشمول کسر حق بیمه در بازرسی از دفاتر قانونی
 • ماخذ کسب حق بیمه در بازرسی از دفاتر قانونی
 • جایگاه پیمان ها در بازرسی از دفاتر قانونی
 • حق بیمه قراردادهای پیمانکاری عمرانی
 • حق بیمه قراردادهای پیمانکاری غیر عمرانی
 • حالات خاص قراردادهای غیر عمرانی و حق بیمه آنها
 • قراردادهای کار و پیمان های انفرادی و جایگاه آن در بازرسی از دفاتر قانونی
 • دستورالعمل اجرائی قوانین و مقررات بازرسی دفاتر قانونی
 • نحوه اعتراض کارفرمایان در فرآیند بازرسی از دفاتر قانونی
 • نحوه وصول مطالبات سازمان در فرآیند بازرسی از دفاتر قانونی

 

 • مدت: 8 ساعت (2 جلسه 4 ساعته)

 • مدرس: جناب آقای محمدعلی بهزادی

 • تاریخ :  28 تیرماه 1400

 • ساعت 14 الی 18

 • جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفاً با شماره تلفن 19 – 13 01 31 88 -021 داخلی 258 و 234 تماس حاصل نمایید