کتاب گام به گام بر مدار اندیشه

220,000 

 • با ترسیم آینده زیبا به پیشبرد کار کمک کنید
 • به تجربه و دانش دیگزان احترام بگذارید
 • اعتماد به نفس دیگران را تقویت کنید

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

حسین حاجیان برزی

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول مهرورزی و صفای دل، حلال مشکلات است
 • فصل دوم با ترسیم آینده زیبا به پیشبرد کار کمک کنید
 • فصل سوم به تجربه و دانش دیگزان احترام بگذارید
 • فصل چهارم منطق دیگران را بشناسید و از آن استفاده کنید
 • فصل پنجم اعتماد به نفس دیگران را تقویت کنید
 • فصل ششم بگذارید موفقیت به نام دیگران ثبت شود
 • فصل هفتم اجازه بدهید دیگران از دانش شما لذت ببرند
 • فصل هشتم با شناخت و استراتژی حرکت کنید
 • فصل نهم درباره مجموعه هایی که بر شما تاثیر دارند، اطلاعات کسب کنید
 • فصل دهم استراتژی را برای رسیدن به هدفی دست یافتنی تدوین کنید

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

331 صفحه

 

حسین حاجیان برزی

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg