وبینار آموزشی سیستم ها و روش های کاربردی انبارداری و انبارگردانی

2,950,000 

 • مدت: 8 ساعت (2 جلسه 4 ساعته)
 • مدرس: جناب آقای مهندس علیرضا قوامی

مقدار:

توضیحات

محتوای وبینار :

  

 • انبارداری به عنوان یک دانش کاربردی
 • فرآیند انبار و تشریح آن
 • تعیین شاخص های هریک از زیر فرآیندها
 • تشریح روش های کدگذاری کالا از طریق تحلیل فرآیند 3مرحله شناسائی،طبقه بندی و کدینگ
 • تشریح زیرفرآیندهای دریافت کالا، انواع کنترل ها در زمان دریافت
 • انواع فرم های اصلی و جاری در انبار
 • اصول چیدمان کالا و روش های آدرس دهی کالا
 • انبارگردانی ( تعاریف ، دستورالعمل ها و فرم ها ، فرآیند اجرایی در 3 مرحله ، روش های مغایرت گیری و ثبت اسناد و مدارک مربوطه )

 

 • مدت: 8 ساعت (2 جلسه 4 ساعته)
 • مدرس: جناب آقای مهندس علیرضا قوامی

 

 تاریخ :  12و13 مرداد  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :   14-18  شهریه ( ریال)   :   2.950.000