نحوه نمایش:

نمایش: 18 36 همه

  • کتاب مدیریت تشریفات

    500,000 

    در دنیای امروز برقراری ارتباط سیاسی، اقتصادی،فرهنگی و حتی خانوادگی،منوط به رعایت اصول و آیین تشریفات است.تشریفات نه به معنای…

    اتمام موجودی