نحوه نمایش:

نمایش: 18 36 همه

  • کتاب مدیریت تحول

    330,000 

    مدیریت بر بنگاه های اقتصادی و سازمان های گوناگون دیگر، تنها با عنایت به شرایط و به اقتضای محیط بیرونی…

    اتمام موجودی