نحوه نمایش:

نمایش: 18 36 همه

  • کتاب مدیریت پروژه

    430,000 

    در باور بیشتر مدیران، مدیریت علم و هنری است که در آن نیاز به آموختن، الزامی است. اما اکثراً به…

    اتمام موجودی