نحوه نمایش:

نمایش: 18 36 همه

  • کتاب تحلیل بنیادی

    750,000 

    در این مجلد با نگاهی کاربردی و با اتکاء به مبانی علمی به بررسی مجموعه عوامل تاثیرگذار بر تصمیم گیری‌های…

    اتمام موجودی