کتاب تحلیل بنیادی

750,000 

در این مجلد با نگاهی کاربردی و با اتکاء به مبانی علمی به بررسی مجموعه عوامل تاثیرگذار بر تصمیم گیری‌های یک فعال در بورس خواهیم توانست به پرسش‎‌های بی‌پاسخ تاکنون برای ما مطرح بوده پاسخ گوئیم.

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

  • فصل اول: نگاهی گذرا به بورس و روش های تصمیم گیری
  • فصل دوم: مبانی مقدماتی تصمیم گیری فاندامنتال
  • فصل سوم : تشخیص صنعت و طبقه برتر
  • فصل چهارم: تشخیص شرکت های برتر
  • فصل پنجم: صورت های مالی اساسی
  • فصل ششم: نصبت های مالی
  • فصل هفتم: سایر نسبت‌های بازار سرمایه
  • سایر پارامترهای تصمیم گیری

انتشارات چالش
978-964-9087-05-4
235 صفحه
سید محمدعلی شهدایی
چاپ دهم 1399

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg