کتاب تحلیل بنیادی

750,000 

در این مجلد با نگاهی کاربردی و با اتکاء به مبانی علمی به بررسی مجموعه عوامل تاثیرگذار بر تصمیم گیری‌های یک فعال در بورس خواهیم توانست به پرسش‎‌های بی‌پاسخ تاکنون برای ما مطرح بوده پاسخ گوئیم.


نویسنده : سید محمدعلی شهدایی

ناموجود

توضیحات

کتاب تحلیل بنیادی

  •  نگاهی گذرا به بورس و روش های تصمیم گیری
  •  مبانی مقدماتی تصمیم گیری فاندامنتال
  •  تشخیص صنعت و طبقه برتر
  •  تشخیص شرکت های برتر
  • صورت های مالی اساسی
  •  نصبت های مالی
  •  سایر نسبت‌های بازار سرمایه
  • سایر پارامترهای تصمیم گیری

انتشارات چالش

978-964-9087-05-4
235 صفحه
سید محمدعلی شهدایی
چاپ دهم 1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم