کتاب آغاز تجزیه و تحلیل سهام با رویکرد تکنیکال و بنیادین

700,000 

بخش اول : تجزیه و تحلیل بنیادین
 • فصل اول: مروری بر صورت‌ها مالی
 • فصل دوم: گزارش‌های مالی تا چه حد قابل اتکا هستند ؟
 • فصل سوم: نسبت‌های ترازنامه‌ای – آزمون سرمایه در گردش
 • فصل چهارم: نسبت‌های صورت سود و زیان – روند و سودها
 • فصل پنجم: 5 روند کلیدی مورد نیاز سرمایه گذار
 • فصل ششم: گزارشات سالانه و اطلاعاتی که افشا می‌کنند
 • فصل هفتم: ویژگی‌های بنیادینی که در صورت‌های مالی وجود ندارند
بخش دوم : تجزیه و تحلیل تکنیکال
 • فصل هشتم: نظریه‌ها و مفاهیم آنها
 • فصل نهم: تجزیه و تحلیل نمودار و ارزش آن
 • فصل دهم: روندها و چگونگی استفاده از آنها
 • فصل یازدهم: میانگین‌های متحرک و اهمیت آن‌ها
 • ………
انتشارات مهریان نشر

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

بخش اول : تجزیه و تحلیل بنیادین
 • فصل اول: مروری بر صورت‌ها مالی
 • فصل دوم: گزارش‌های مالی تا چه حد قابل اتکا هستند ؟
 • فصل سوم: نسبت‌های ترازنامه‌ای – آزمون سرمایه در گردش
 • فصل چهارم: نسبت‌های صورت سود و زیان – روند و سودها
 • فصل پنجم: 5 روند کلیدی مورد نیاز سرمایه گذار
 • فصل ششم: گزارشات سالانه و اطلاعاتی که افشا می‌کنند
 • فصل هفتم: ویژگی‌های بنیادینی که در صورت‌های مالی وجود ندارند
بخش دوم : تجزیه و تحلیل تکنیکال
 • فصل هشتم: نظریه‌ها و مفاهیم آنها
 • فصل نهم: تجزیه و تحلیل نمودار و ارزش آن
 • فصل دهم: روندها و چگونگی استفاده از آنها
 • فصل یازدهم: میانگین‌های متحرک و اهمیت آن‌ها
 • فصل دوازدهم: اندیکاتورهای قیمت
 • فصل سیزدهم : اندیکاتورهای حجم
 • فصل چهاردهم : نواسانگرهای مومنتوم (شتاب)
 • فصل پانزدهم: تایید، کلید زمان بندی معاملات
انتشارات مهربان نشر
978-600-407-103-1
358 صفحه
مایکل سی. تامست
ریحانه نظام آبادی
دکتر علی محمدی
چاپ سوم 1399

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg