کتاب کشف شمال حقیقی

840,000 

 • فصل اول: داستان زندگی شما
 • فصل دوم: گم کردن مسیر
 • فصل سوم : آزمون‌های سخت
 • فصل چهارم: خودآگاهی
 • فصل پنجم: ارزش ها
 • فصل ششم: نقطه طلائی
 • فصل هفتم: تیم حمایت گر
 • فصل هشتم : زندگی یکپارچه
 • فصل نهم : از من به ما
 • فصل دهم : هدف
 • فصل یازدهم : توانمند سازی
 • فصل دوازدهم : رهبری جهانی

انتشارات آریانا قلم

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

 • فصل اول: داستان زندگی شما
 • فصل دوم: گم کردن مسیر
 • فصل سوم : آزمون‌های سخت
 • فصل چهارم: خودآگاهی
 • فصل پنجم: ارزش ها
 • فصل ششم: نقطه طلائی
 • فصل هفتم: تیم حمایت گر
 • فصل هشتم : زندگی یکپارچه
 • فصل نهم : از من به ما
 • فصل دهم : هدف
 • فصل یازدهم : توانمند سازی
 • فصل دوازدهم : رهبری جهانی

انتشارات آریانا قلم
978-600-7677-85-8
406 صفحه
بیل جورج
محمدرضا پایدار
شیما حقیقی
چاپ دوم 1399