کتاب بازاریابی مغناطیسی

600,000 

 • فصل اول: اگر تا کنون در مورد رشد کسب و کارتان به شما گفته‌اند اشتباه باشد، چطور ؟
 • فصل دوم: چرا بازاریابی شکست می‌خورد؟
 • فصل سوم : چه اتفاقی میافتد اگر به جای دنبال کردن مشتریان، آن ها را جذب کنید ؟
 • فصل چهارم: جذب مشتری به جای دنبال کردن آن واقعاً چگونه است ؟
 • فصل پنجم: مثلث بازاریابی مغناطیسی
 • فصل ششم: 10 قانون بنیادین
 • فصل هفتم: سیستم مغناطیسی جذب
 • فصل هشتم : سیستم مغناطیسی تبدیل مشتری علاقه مند به خریدار
 • فصل نهم : سیستم حفظ و بقای مشتریان موجود
 • فصل دهم : به کارگیری سیستم بازاریابی مغناطیسی

انتشارات آریانا قلم

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: اگر تا کنون در مورد رشد کسب و کارتان به شما گفته‌اند اشتباه باشد، چطور ؟
 • فصل دوم: چرا بازاریابی شکست می‌خورد؟
 • فصل سوم : چه اتفاقی میافتد اگر به جای دنبال کردن مشتریان، آن ها را جذب کنید ؟
 • فصل چهارم: جذب مشتری به جای دنبال کردن آن واقعاً چگونه است ؟
 • فصل پنجم: مثلث بازاریابی مغناطیسی
 • فصل ششم: 10 قانون بنیادین
 • فصل هفتم: سیستم مغناطیسی جذب
 • فصل هشتم : سیستم مغناطیسی تبدیل مشتری علاقه مند به خریدار
 • فصل نهم : سیستم حفظ و بقای مشتریان موجود
 • فصل دهم : به کارگیری سیستم بازاریابی مغناطیسی

انتشارات آریانا قلم
978-600-8608-28-8
197 صفحه
دن کندی
دکتر امین اسدالهی
علیرضا حسامی
چاپ اول 1399