کتاب مقدمه ای بر تصفیه بی هوازی پسابهای صنعتی

15,000 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین: شاهین محمدنژاد – ناهید صالح

20 در انبار

مقدار:

توضیحات

مقدمه ای بر تصفیه بی هوازی پسابهای صنعتی

  • فصل اول /  تصفیه پساب
  • فصل دوم /  مکانیسم تصفیه بی هوازی پساب
  • فصل سوم /  روشهای متداول تصفیه بی هوازی
  • فصل چهارم /  مقایسه کارایی تعدادی از روشهای بی هوازی

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

180 صفحه

 

شاهین محمدنژاد – ناهید صالح

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg