کتاب مدل تعالی EFQM ویرایش 2020 – بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت

250,000 

EFQM MODEL 2020

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجمین: مسعود ابراهیمی جمارانی – علی پور قاسمی

ناموجود

توضیحات

کتاب مدل تعالی EFQM ویرایش 2020 – بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت

معرفی مدل EFQM

مدل EFQM جهت، اجرا، نتایج

ابزارتشخیصی EFQM رادار

واژه نامه

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-190-7

 

98 صفحه

 

مسعود ابراهیمی جمارانی – علی پور قاسمی

 

چاپ اول 1398

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم