کتاب مدیریت ریسک ISO 31000:2018 – راهنماها

550,000 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجمین: علیرضا برلیان – سعید مجمع

50 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب مدیریت ریسک ISO 31000:2018 – راهنماها

        ISO 31000

  • 1- دامنه کاربرد
  • 2- مراجع الزامی
  • 3- اصطلاحات و تعاریف
  • 4- اصول
  • 5- چهارچوب
  • 6- فرآیند

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-187-7

 

79 صفحه

 

علیرضا برلیان – سعید مجمع

 

چاپ اول 1398

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم