دوره آموزشی الکترونیکی دوایر کنترل کیفیت (QCC)

1,020,000 

حلقه های كنترل كيفيت QUALITY CONTROL CIRCLE يكي از رو يكردهاي مؤثري است كه در عرصه هاي مختلف صنعتي و خدماتي بسيار مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. از ويژگي هاي مهم و منحصربفرد اين رويكرد آن است كه علاوه بر به كارگيري مؤثر تكنيك ها و ابزارهاي مورد استفاده در حوزه مهندسي كيفيت، با رویكردي خلاقانه به حوزه حل مسئله نيز پرداخته و تلاش مي كند تا با تلفيق اين دو، در قالب يك كار گروهي هدفمند به تأمين اهداف سازمان از طريق حل مشكلات در سطوح مختلف و در نتیجه بهبود مستمر بپردازد.

مقدار:

توضیحات


کایزن
انواع تیم
تعریف تیم های QCC
اصول بنیادین تیم های QCC
مراحل استقرار تیم های QCC
شرح وظایف رابطان، رهبران و وظایف تیم های QCC
گامهای اجرای فعالیت های QCC
بررسی و استانداردسازی نتایج
نکات مهم در برگزاری جلسات QCC
مثال واقعی

آقای دوست حسینی

مدت دوره آموزشی 16 ساعت که معادل 4 ساعت ویدیو آموزشی میباشد. 

 روسای سازمان ها، مدیران عامل، کارشناسان سازمانها و شرکت ها و کلیه علاقمندان به موضوع دوره

ايجاد و تشكيل حلقه هاي كيفي روش بسيار مناسبي براي به كار گيري توسط سازمان هايي مي باشد كه در پي بهبود وضعيت عملكرد و محكم كردن زير پاي خود هستند. بقاء و فناي شركت ها به دو عامل بهبود كيفيت و كاهش هزينه ها بسته است و حلقه هاي كيفي در هر دو موضوع مي توانند بار عمده اي از اين مسئوليت بزرگ را به دوش بكشند. مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران به منظور دست يابي به الگوهاي بهينه حل مساله و ايجاد بهبود در سازمان ها،اقدام به برگزاری این دوره الکترونیکی نموده است.