کتاب پویایی شناسی سیستم ها

580,000 

 • فصل اول: نگرش پویا
 • فصل دوم: نقش مدل در فهم پدیده ها
 • فصل سوم : دیدگاه سیستمی
 • فصل چهارم: ساختار سیستم
 • فصل پنجم: مدل تشریحی و روابط علت و معلولی
 • فصل ششم: برخی الگوهای ساده
 • فصل هفتم: نمودارهای جریان و معاملات ریاضی مدل
 • فصل هشتم : تحلیل عرضه و تقاضا در بازار

انتشارات آریانا قلم

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

 • فصل اول: نگرش پویا
 • فصل دوم: نقش مدل در فهم پدیده ها
 • فصل سوم : دیدگاه سیستمی
 • فصل چهارم: ساختار سیستم
 • فصل پنجم: مدل تشریحی و روابط علت و معلولی
 • فصل ششم: برخی الگوهای ساده
 • فصل هفتم: نمودارهای جریان و معاملات ریاضی مدل
 • فصل هشتم : تحلیل عرضه و تقاضا در بازار

انتشارات آریانا قلم
978-600-7677-25-4
352 صفحه
دکتر علینقی مشایخی
چاپ دوم 1398

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg