کتاب پویایی شناسی سیستم ها

980,000 


انتشارات آریانا قلم

ناموجود

توضیحات

 نگرش پویا
 نقش مدل در فهم پدیده ها
 دیدگاه سیستمی
 ساختار سیستم
 مدل تشریحی و روابط علت و معلولی
 برخی الگوهای ساده
 نمودارهای جریان و معاملات ریاضی مدل
 تحلیل عرضه و تقاضا در بازار

انتشارات آریانا قلم

978-600-7677-25-4
352 صفحه
دکتر علینقی مشایخی
چاپ دوم 1398

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم