کتاب تجزیه و تحلیل سیستم های متمرکز بانکی در محیط ابری

390,000 

 • بانکداری الکترونیک
 • مفهوم محیط ابری
 • مجازی سازی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : میثم بایری یار

49 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

تجزیه و تحلیل سیستم های متمرکز بانکی در محیط ابری

 •  بانکداری الکترونیک
 •  مفهوم محیط ابری
 •  کاربد محیط های ابری در بانکداری
 •  معماری سرویس گرا
 •  مجازی سازی
 •  بررسی مدل های ابری در حوزه بانکداری
 •  فناوری های به کار رفته در مدل های ابری سیستم های متمرکز بانکی
 •  سرویس های ابری در بانکداری
 •  سناریوهای آینده
 •  مدیریت فرآیند بهبود کسب و کار
 • و …

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

 978-600-173-140-2

 

204 صفحه

 

میثم بایری یار

 

چاپ اول 1395

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم