آموزش مجازی کار گروهی(آموزش آفلاین)

2,000,000 

یکی از عواملی که باعث پیشرفت انسان می شود مهارت او در کار گروهی می باشد. مهارت کار گروهی یکی از مهارت های هوش هیجانی و اجتماعی است. اهمیت این موضوع به قدری است که می توان گفت بخش بزرگی از پیشرفت بشر مدیون شوق و میل وی به پیوند، جمع و اتحاد بوده است.

مقدار:

توضیحات


آموزش مجازی کار گروهی(آموزش آفلاین)

 
 تعاریف و مفاهیم اساسی
مزایا و منافع کار گروهی
انواع تیم های کاری
مراحل تشکیل تیم های کاری
ویژگی های تیم های کاری موفق
تعداد مناسب اعضای تیم های کاری
روش های تصمیم گیری گروهی
علل و عوامل ناکامی تیم های کاری

آقای اسکندری

مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 2 ساعت ویدیو آموزشی میباشد. 

 روسا، سرپرستان و کارشناسان محترم سازمانهای دولتی و خصوصی و کلیه علاقمندان به موضوع دوره.

هر چقدر هم که با استعداد و قدرتمند باشید، بدون استفاده از اصل کار گروهی نمی توانید کارهای بزرگ انجام دهید. از این رو مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران در جهت آشنایی مدیران و کارشناسان محترم با مبحث کار گروهی و روش های تشکیل و اداره این تیم ها اقدام به برگزاری این دوره الکترونیکی نموده است.