کتاب خودآموز گام به گام Microsoft Project 2007

120,000 

 • محاسبات برنامه ريزي پروژه
 • پروژه از ديدگاه اجرايي
 • ترسيم شبكه و محاسبه

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین : اميرحسين ساماني، عليرضا خشكي

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • بخش اول: محاسبات برنامه ريزي پروژه
 • فصل اول پروژه از ديدگاه اجرايي
 • فصل دوم ترسيم شبكه و محاسبه
 • فصل سوم محاسبات روش مسير بحراني
 • فصل چهارم تخصيص منابع
 • بخش دوم: روش استفاده از ابزار guide
 • فصل اول فعاليت Task
 • فصل دوم منابع Resources
 • فصل سوم پيگيري Track
 • فصل چهارم گزارشات Reports
 • بخش سوم: مثال كاربردي از يك پروژه نمونه

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

216 صفحه

 

امیرحسین سامانی، علیرضا خشكی

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg