کتاب خودآموز گام به گام Microsoft Project 2007

260,000 

 • محاسبات برنامه ريزي پروژه
 • پروژه از ديدگاه اجرايي
 • ترسيم شبكه و محاسبه

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین : اميرحسين ساماني، عليرضا خشكي

45 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

خودآموز گام به گام Microsoft Project 2007

 • محاسبات برنامه ريزي پروژه
 •  پروژه از ديدگاه اجرايي
 •  ترسيم شبكه و محاسبه
 •  محاسبات روش مسير بحراني
 •  تخصيص منابع
 •  روش استفاده از ابزار guide
 •  فعاليت Task
 •  منابع Resources
 •  پيگيري Track
 •  گزارشات Reports
 • مثال كاربردي از يك پروژه نمونه

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

216 صفحه

 

امیرحسین سامانی، علیرضا خشكی

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم