کتاب خلاقیت و نوآوری در عمل

550,000 

  • استفاده از سودهایی پنهان در ذهن شما
  • خروج از بن بست و بحران

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

گردآوری و تالیف : حبیب بیرامی، اکبر پورنظری

49 در انبار

مقدار:

توضیحات

خلاقیت و نوآوری در عمل

  •  درآمدی بر خلاقیت و نوآوری
  •  نوآوری
  •  خلاقیت
  • کارآفرینی محصول خلاقیت و نوآوری
  •  خلاقیت و نوآوری از ایراد تا عمل
  •  تکنیکها
  •  ارزیابی سبک حل مسئله
  •  مطالعه موردی

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

379 صفحه

 

حبیب بیرامی – اکبر پورنظری

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg