کتاب خلاصه سازی و خلاصه نویسی

120,000 

 • فایده و هدف خلاصه سازی
 • خلاصه نویسی نامه ها و گزارش ها
 • نمونه نامه های مختصر

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : علی آسمند جونقانی

41 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

خلاصه سازی و خلاصه نویسی

 • تعاریف خلاصه و چکیده
 • پیشینه خلاصه سازی
 • فایده و هدف خلاصه سازی
 • مدارک مناسب برای خلاصه نویسی
 • مخاطبان خلاصه سازی
 • دلایل خلاصه سازی
 • و …

 

 • خلاصه نویسی نامه ها و گزارش ها
 • پیشینه خلاصه نگاری
 • خلاصه نویسی مقدمه
 • خلاصه نویسی تنه نامه
 • خلاصه نویسی نتیجه
 • نمونه نامه های مختصر
 • و …

 

 • طریقه خلاصه سازی کتاب و یادداشت برداری
 • روشهای خلاصه نویسی
 • الف : یادداشت برداری. اهمیت / ضرورت
 • انواع یادداشت برداری: مستقیم – غیرمستقیم
 • روش یادداشت برداری
 • ب : روش علامت گذاری و خط کشی زیر جملات
 • و …

 

 • اهمیت زبان
 • واژه سازی و شناخت کلمه
 • جمله و جایگاه آن در خلاصه نویسی
 • جمله خبری – امری – پرسشی – عاطفی
 • جمله از لحاظ فعل: فعل – بی فعل – اسنادی
 • و …

 

 • تلخیص و نکته برداری برای امتحانات
 • اصول تلخیص
 • انواع تلخیص
 • فواید تلخیص
 • روش و مراحل تلخیص
 • روش مطالعه و خلاصه نویسی دروس
 • الف : خلاصه نویسی دروس فرمول دار
 • ب : خلاصه نویسی دروس تشریحی
 • و …

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-149-5

 

109 صفحه

 

علی آسمند جونقانی

 

چاپ اول 1396

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم