آموزش لجستیک و مدیریت زنجیره تامین (آموزش آفلاین)

4,000,000 

تشدید صحنه رقابت جهانی در محیطی که بصورت دائم در حال تغییر است ضرورت واکنش های مناسب سازمان ها وشرکتهای تولیدی ـ صنعتی را دو چندان کرده و بر انعطاف پذیری آنها با محیط نامطمئن خارجی پای می فشارد و سازمانهای امروزی در عرصه ملی و جهانی به منظور کسب جایگاهی مناسب و حفظ آن نیازمند بهره گیری از الگوی مناسب همچون مدیریت زنجیره تامین در راستای تحقق مزیت رقابتی و انتظارات مشتریان هستند

1000 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

آموزش آنلاین لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

آموزش لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

 مروری بر مبانی مسئله و روش های حل آن

سیر تکامل مدیریت زنجیره تامین

یک مدل مفهومی برای مدیریت زنجیره تامین

(برنامه ریزی و تامین، ساخت و تحویل)SCM فرآیندها و عملیات در

گستره دانش مدیریت در SCM

به کار گیری فناوری اطلاعات در SCM

معیارهای اندازه گیری عملکرد در SCM

هماهنگ سازی عناصر SCM

زنجیره تامین بدون تاخیر

مقدمه ای بر مدل SCOR

 

آقای فرزاد خرمشاهی

  مدت دوره آموزشی 12 ساعت که معادل 3:15ساعت ویدیو آموزشی میباشد.

مدیران کسب و کارهای لجستیکی، مدیران شرکت های حمل و نقلی، بازرگانان و تولید کنندگان

تشریح ابعاد و ملاحظات مربوط به طراحی مدیریت زنجیره تامین، مباحث مربوط به انتخاب تامین کننده و …