آموزش مجازی اصول انتظامات و روابط عمومی موثر در شغل نگهبانی و حفاظت فیزیکی(آموزش آفلاین)

2,200,000 

انتظامات و امور مربوط به نگهبانی در جهت حفظ و حراست اماکن و مناطق مختلف همواره مدنظر بوده و مورد نیاز می باشد. اما انتظامات و کنترل امنیتی موسسات شرایط خاصی را طلب می نماید که علاوه بر انجام وظایف کنترل ورود و خروج کارکنان و ارباب رجوع نسبت به مسائل سیاسی و امنیتی داخل و خارج از محیط موسسه نیز باید اشراف کامل داشته و به منظور پیشگیری از سایر جرائم به دقت انجام وظیفه نمایند.

مقدار:

توضیحات

اصول انتظامات و روابط عمومی موثر

آموزش آنلاین اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی

 مشکلات و معضلات فیزیکی و روان شناختی انتظامات
انواع نگهبانی
وظایف انتظامات
تعامل نگهبان با عوامل کلانتری
گشت زنی و وظایف گشت انتظامات
مهارت ها و ویژگی های نگهبان
تعریف جرم
عناصر جرم
جرائم اتفاقیه محتمل در امور انتظامات
اقدامات ضروری حفظ صحنه جرم
سیستم های حفاظتی پیرامونی
وظایف نگهبان
اصول و عوامل پیشگیری از جرم
طرز برخورد نگهبان و الگوی رفتاری
تکنولوژی های جدید در شغل نگهبانی
انواع سیستم های حفاظت الکترونیکی
طرز تشکیل پرونده های مقدماتی در حوادث
قوانین و مقررات حقوقی مرتبط با شغل نگهبانی
افراد مظنون و اشیاء مشکوک

آقای سرهنگ محمد علي جبارپور

 مدت دوره آموزشی 16 ساعت که معادل 4 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.

کلیه پرسنل انتظامات سازمانها و سایر مشاغل مرتبط

 هدف این دوره ارتقای سطح دانش و مهارت شرکت کنندگان در زمینه وظایف نگهبانی و انتظامات و مشاغل مرتبط می باشد.