آموزش مجازی مهارت های ارتباطی ویژه انتظامات و نگهبانی(آموزش آفلاین)

2,200,000 

برقراری ارتباط مناسب و تکریم ارباب رجوع از بدو ورود به محیط های اداری شکل می گیرد و از آن جا که نگهبانان و عوامل حفاظت فیزیکی اولین جایگاه مراجعه ارباب رجوع به محیط می باشند، بنابراین برداشت و ارزیابی مراجعان از نحوه خدمت رسانی نهادهای دولتی رابطه مستقیم با نحوه رفتار و عملکرد ایشان دارد.

مقدار:

توضیحات

مهارت های ارتباطی ویژه انتظامات و نگهبانی

مقدمه
مشکلات و معضلات فیزیکی و روان شناختی انتظامات
ارتباطات موثر و غیر موثر
راه های گسترش ارتباط
طرز برخورد انتظامات و الگوهای رفتاری
اصول ارتباطی
انعکاس احساس و کلام در مهارت های ارتباطی
عقلانیت گفتاری و ارتباطی و ابزاری

آقای محمدعلی جبارپور

مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 2 ساعت ویدیو آموزشی می باشد.

شاغلین در حوزه انتظامات و نگهبانی و سایر مشاغل مرتبط

 یکی از عوامل اصلی در موفقیت فعالیت های خدماتی برقراری رابطه مناسب با ارباب رجوع است. انسان خواهان موفقیت است از آنجا که موفقیت فرد در زندگی شخصی، شغلی و اجتماعی با الگوهای رفتاری وابسته است، تصحیح این الگوها نیز نقش اساسی در کسب موفقیت دارد. این دوره به فراگیران کمک می کند در پرتو ارتباط آسان و درست با دیگران، به آسایش و آرامش رسیده و بتوانند برای کسب موفقیت گام بردارند