آموزش مجازی آشنایی با مهارتهای زندگی(آموزش آفلاین)

1,500,000 

مهارت های زندگی شامل مجموعه ای از توانایی ها هستند که قدرت سازگاری و رفتار مثبت و کارآمد را افزایش می دهند. در نتیجه شخص قادر می شود بدون اینکه به خود یا دیگران صدمه بزند، مسئولیت های مربوط به نقش اجتماعی خود را بپذیرد و با چالش ها و مشکلات روزانه زندگی به شکل موثر روبرو شود.

مقدار:

توضیحات

آشنایی با مهارتهای زندگی

مروری بر مهارتهای زندگی
ظرفیت روانشناختی
تعریف مهارتهای زندگی
مهارت های ده گانه زندگی
فواید خودآگاهی
همدلی
ارتباط مؤثر، روابط بین فردی
تصمیم گیری، توانایی حل مسئله
تفکر خلاق
تفکر انتقادی
مقابله با هیجانات ناخوشایند
توانایی مقابله با استرس
خصوصیت های شخصیتی
هوش هیجانی
برقراری ارتباط موثر
سبکهای برقراری ارتباط
تکنولوژی فکر
مزیت خشم و استرس
مهارتهای کنترل خشم
کارهای موثر در مدیریت استرس

آقای شیخ الاسلامی

 مدت دوره آموزشی 16 ساعت که معادل 4 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.

کلیه افراد علاقمند به موضوع دوره اعم از کارکنان و دانشجویان

یادگیری موفقیت آمیز مهارت های زندگی، احساس یادگیرنده را در مورد خود و دیگران تحت تأثیر قرار می دهد و علاوه بر این، کسب این مهارت ها نگرش دیگران را نیز در مورد فرد تغییر می دهد. به همین خاطر کسب مهارت های زندگی هم شخص را تغییر می دهد و هم محیط را و این اصول دو سویه، ارتقای بهداشت روان را شتابی دو چندان می بخشد