کتاب توسعه و اجرای استراتژی ها با رویكرد مدیریت خط مشی (هوشین كانری)

290,000 

 • مديريت خط مشی و مديريت كيفيت فراگير
 • مديريت روزانه و مديريت خط مشي
 • تدوين خط مشي ها

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین: احمد جوان جعفری – مرتضی جوشقانی زاده

49 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول مديريت خط مشي و مديريت كيفيت فراگير
 • فصل دوم رئوس مطالب مديريت خط مشي
 • فصل سوم مديريت روزانه و مديريت خط مشي
 • فصل چهارم موارد كنترلي
 • فصل پنجم شروع مديريت خط مشي
 • فصل ششم تدوين خط مشي ها
 • فصل هفتم گسترش خط مشي
 • فصل هشتم اداره خط مشي از طريق دوره كسب و كار
 • فصل نهم عارضه يابي مديريت ارشد
 • فصل دهم مطالعه موردي مديريت خط مشي براي وحدهاي كسب و كار
 • فصل يازدهم مطالعه موردي مديريت خط مشي براي قسمت فروش

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-964-284-156-1

 

181 صفحه

 

گلن مازور – هی ساشی تاکاسو – می چی ترو اونو

 

احمد جوان جعفری – مرتضی جوشقانی زاده

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg