کتاب توسعه و اجرای استراتژی ها با رویكرد مدیریت خط مشی (هوشین كانری)

290,000 

 • مديريت خط مشی و مديريت كيفيت فراگير
 • مديريت روزانه و مديريت خط مشي
 • تدوين خط مشي ها

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین: احمد جوان جعفری – مرتضی جوشقانی زاده

48 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

توسعه و اجرای استراتژی ها

 •  مديريت خط مشي و مديريت كيفيت فراگير
 •  رئوس مطالب مديريت خط مشي
 •  مديريت روزانه و مديريت خط مشي
 •  موارد كنترلي
 •  شروع مديريت خط مشي
 •  تدوين خط مشي ها
 •  گسترش خط مشي
 • اداره خط مشي از طريق دوره كسب و كار
 •  عارضه يابي مديريت ارشد
 •  مطالعه موردي مديريت خط مشي براي وحدهاي كسب و كار
 •  مطالعه موردي مديريت خط مشي براي قسمت فروش

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-964-284-156-1

 

181 صفحه

 

گلن مازور – هی ساشی تاکاسو – می چی ترو اونو

 

احمد جوان جعفری – مرتضی جوشقانی زاده

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg