بسته آموزشی کارراهه شغلی

1,700,000 

اهداف آموزشی دوره :  

در این دوره، پیشنهاد ها و استراتژی­های گوناگونی برای مدیریت این فرآیند خواهید یافت.با اصلاح مداوم مسیر شغلی خود، شانس خود را برای افزایش رضایت شغلی و همچنین مشارکت حداکثری در فعالیت های سازمان افزایش خواهید داد. در مجموعه کتاب های همراه مدیران، راه حل های حرفه ای برای چالش هایی که مدیران هر روزه با آنها مواجه می شوند، ارائه می دهد. هرکدام از این کتاب ها شامل مجموعه ای از مثال های واقعی، نکات ، راهنماها و ابزارها و آزمون ها می باشد که به مدیران در شناسایی نقاط قوت و ضعف و کسب مهارت های کلیدی مدیریت کمک میکند. این کتابها راهنمای ساده و قابل فهم برای همه مخاطبان است و استفاده از آن در هر زمان و مکان امکان پذیر است.


محتوای بسته آموزشی :

 • كتاب
 •  Power Point

9 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

بسته آموزشی کارراهه شغلی

مخاطبان دوره آموزشی :

مدیران ،کارشناسان تمامی سازمانها که با شناسایی نقاط قوت و ضعف و کسب مهارت های کلیدی مدیریت خواهان بهبود و مشارکت سازمانی هستند.

 

مباحث آموزشی :

 • مبانی تعیین مسیر شغلی
 • تعیین مسیر شغلی به چه معناست؟
 • به عهده گرفتن مسئولیت آینده شغلی
 • شناخت خود و علایق کاری
 • شفاف سازی ارزش های کاری و ارزیابی مهارتها
 • یافتن فرصت های رشد در حرکت خود
 • کمک به دیگران برای مدیریت بر مسیر شغلی خود
 • ابزارهایی برای تعیین مسیر شغلی
 • مجموعه کتاب های همراه مدیران؛ راه حل های حرفه ای برای چالش های روزانه است.

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم