بسته آموزشی غیر حضوری مدیریت رفتار سازمانی

1,150,000 

مدیریت رفتار سازمانی

محتواي بسته آموزشي :

 • كتاب
 • Power Point

7 در انبار

مقدار:

توضیحات

مدیریت رفتار سازمانی

مخاطبان دوره آموزشی :

مدیران ، مشاوران مدیران،کارشناسان،پژوهشگران، اساتید رشته های مختلف مدیریت ، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای مدیریت تمامی سازمانها که خواهان بهبود و تحول سازمانی هستند.

اهداف آموزشی دوره :

ارزیابی فرهنگ سازمانی و تعیین میزان توانایی دربرخورد با فرهنگ سازمان و تغییرات و سنجش نگرش های فرهنگی در سازمان و سنجش فرهنگ نوآوری در سازمان

مباحث آموزشي:

 • ارتباطات سازمانی و کیفیت آن
 • رفتارهای متقابل شخصی عادلانه
 • خودگشودگی و سبک ارتباطی و بازخور
 • نیازهای ارتباطی و خوب بودن برقراری ارتباط با همکاران و اثربخشی سیستم ارتباطات
 • ارتباطات کلامی و غیر کلامی کارکنان و مدیران
 • رهبری سازمانی و تعیین سبک رهبری و موقعیت های رهبر و خودارزیابی و جانشین های رهبری
 • مدیریت تحول گرا و رهبری چند عاملی
 • رفتار شهروندی سازمانی
 • عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی
 • فرهنگ سازمانی شامل ارزیابی سازمانی، نگرش های فرهنگی، فرهنگ ایمنی، فردگرایی و جمع گرایی،جو سازمانی

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg