کتاب سیستم های مدیریت کیفیت ISO/TS 9002:2016 رهنمودهایی برای اجرای ISO 9001:2015

270,000 

 • اصطلاحات و تعاریف
 • فضای سازمان
 • ارزیابی عملکرد

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجمین: علیرضا برلیان – سعید مجمع

38 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: دامنه کاربرد
 • فصل دوم: مراجع الزامی
 • فصل سوم: اصطلاحات و تعاریف
 • فصل چهارم: فضای سازمان
 • فصل پنجم: راهبری
 • فصل ششم: طرحریزی
 • فصل هفتم: پشتیبانی
 • فصل هشتم: عملیات
 • فصل نهم: ارزیابی عملکرد
 • فصل دهم: بهبود

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-175-4

 

121 صفحه

 

علیرضا برلیان – سعید مجمع

 

چاپ اول 1397

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg