کتاب سیستم های مدیریت کیفیت ISO/TS 9002:2016

600,000 

 • اصطلاحات و تعاریف
 • فضای سازمان
 • ارزیابی عملکرد

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجمین: علیرضا برلیان – سعید مجمع

43 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب سیستم های مدیریت کیفیت ISO/TS 9002:2016

 

 •  دامنه کاربرد
 •  مراجع الزامی
 •  اصطلاحات و تعاریف
 •  فضای سازمان
 •  راهبری
 •  طرحریزی
 •  پشتیبانی
 •  عملیات
 •  ارزیابی عملکرد
 •  بهبود

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-175-4

 

121 صفحه

 

علیرضا برلیان – سعید مجمع

 

چاپ اول 1397

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم