کتاب نگهدارنده ها

600,000 

 • فاکتورهای تاثیرگذار بر کارایی مواد نگهدارنده
 • روش های ارزیابی کارایی مواد نگهدارنده
 • ایمنی مواد نگهدارنده محصولات آرایشی بهداشتی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: پروفسور محمدرضا شاه بنده

 

48 در انبار

مقدار:

توضیحات

نگهدارنده ها

 • فصل اول: کلیات
 • فصل دوم: میکرو ارگانیزم ها و نکات کاربردی درباره آنها
 • فصل سوم: شرایط رشد میکروارگانیزم ها در فراورده های آرایشی بهداشتی
 • فصل چهارم: فاکتورهای تاثیرگذار بر کارایی مواد نگهدارنده
 • فصل پنجم: نگهدارنده ها و مکانیزم عملکرد آن ها
 • فصل ششم: روش های ارزیابی کارایی مواد نگهدارنده
 • فصل هفتم: سینرجیسم نگهدارنده
 • فصل هشتم: ایمنی مواد نگهدارنده محصولات آرایشی بهداشتی
 • فصل نهم: شرح نگهدارنده های رایج
 • فصل دهم: نگهدارنده های طبیعی
 • فصل یازدهم: نگهدارنده های غیر متعارف
 • فصل دوازدهم: استانداردهای بین المللی و استانداردهای کارخانه ای در رابطه با نگهدارنده

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-177-8

 

360 صفحه

 

پروفسور محمدرضا شاه بنده

 

چاپ اول 1398

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg