بسته آموزشی غیر حضوری قانون مدیریت خدمات کشوری

1,450,000 

محتواي بسته آموزشي :

 • كتاب
 • Power Point
 • VCD

10 در انبار

مقدار:

توضیحات

قانون مدیریت خدمات کشوری

مخاطبان دوره آموزشي :  

با توجه به طیف جامع نگر قانونگذار ، هر فردی که در کشور مشغول به انجام فعالیت سازمان یافته تحت عنوان شغل در سازمان و نهادهای  دولتی و غیر دولتی باشد،  در این قانون دارای جایگاه بوده و در طیف مخاطبان دوره طبقه بندی میشود .

اهداف آموزشي دوره :

آشنایی با نحوه مدیریت منابع انسانی و همچنین صیانت از حقوق نیروی انسانی در قالب مرزهای کاملاً شفاف  قانون مذکور .  

مباحث آموزشي:

 • تعاریف  
 • وظایف دولت
 • حقوق مردم
 • ساختارهای سازمانی
 • خدمات اداری و فناوری اطلاعات
 • صلاحیت های استخدامی
 • انتصاب و ارتقای شغلی
 • توانمند سازی کارکنان
 • حقوق و مزایا
 • ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی
 • حقوق و تکالیف کارکنان
 • تامین اجتماعی

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg