کتاب الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

220,000 

به همراه تحلیل روند تغییرات ویرایش های قبلی سیستم مدیریت کیفیت

و تغییرات اصلی در استاندارد ISO 9001:2015

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

ترجمه و تالیف : دکتر سید محمدرضا حسینیان

ناموجود

توضیحات

  • یک : دامنه کاربرد
  • دو : مراجع استاندارد
  • سه : عبارات و تعاریف
  • چهار : فضای سازمان
  • پنج : رهبری
  • شش : برنامه ریزی
  • هفت : پشتیبانی
  • هشت : عملیات
  • نه : ارزیابی عملکرد
  • ده : بهبود

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-125-9

 

164 صفحه

 

سید محمدرضا حسینیان

 

چاپ سوم 1398

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم