کتاب رويكردهای اجرايی و مبانی قانونی خصوصی سازی

370,000 

  • اهداف و سياستها
  • شيوه های اجرايی
  • نظام حقوقی خصوصی سازی ايران

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : رضا پاكدامن

49 در انبار

مقدار:

توضیحات

  • فصل اول رويكرد علمي و بين الملل
  • فصل دوم اهداف و سياستها
  • فصل سوم شيوه هاي اجرايي
  • فصل چهارم نظام حقوقي خصوصي سازي ايران
  • فصل پنجم سياستها و قوانين بنيادي
  • فصل ششم قوانين و مقررات ايران ناظر بر خصوصي سازي

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

9789642841516

 

322 صفحه

 

رضا پاكدامن

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg