کتاب رويكردهای اجرايی و مبانی قانونی خصوصی سازی

370,000 

  • اهداف و سياستها
  • شيوه های اجرايی
  • نظام حقوقی خصوصی سازی ايران

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : رضا پاكدامن

49 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

رويكردهای اجرايی و مبانی قانونی خصوصی سازی

  •  رويكرد علمي و بين الملل
  •  اهداف و سياستها
  •  شيوه هاي اجرايي
  •  نظام حقوقي خصوصي سازي ايران
  •  سياستها و قوانين بنيادي
  •  قوانين و مقررات ايران ناظر بر خصوصي سازي

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

9789642841516

 

322 صفحه

 

رضا پاكدامن

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم