کتاب پايش، عيب يابی و نگهداری موتور ديزل

70,000 

 • عوامل موثر روي عمر موتور
 • مراقبت سوخت
 • مراقبت روغن روانكار

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین: رضا توكلی مقدم – سيد ابراهيم وحدت

 

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول مقدمه
 • فصل دوم عوامل موثر روي عمر موتور
 • فصل سوم مراقبت از آب خنك كن
 • فصل چهارم مراقبت سوخت
 • فصل پنجم مراقبت روغن روانكار
 • فصل ششم مراقبت دود
 • فصل هفتم تاثير شرايط محيطي روي قدرت اسمي موتور
 • فصل هشتم محافظت از موتور
 • فصل نهم راهنماي عيب يابي موتور
 • فصل دهم مراقبت ارتعاش موتور


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

80 صفحه

 

رضا توكلی مقدم – سيد ابراهيم وحدت

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg