کتاب طرح بازاریابی کسب و کارهای کوچک

780,000 

 • فصل اول: بازار هدف من
 • فصل دوم: ساخت پیام
 • فصل سوم : دستیابی به مشتریان بالقوه از طریق رسانه های تبلیغاتی
 • فصل چهارم: جذب مشتریان راغب
 • فصل پنجم: پرورش مشتریان راغب
 • فصل ششم: تبدیل به فروش
 • فصل هفتم: ارائه تجربه ای در سطح جهانی
 • فصل هشتم : افزایش ارزش طول عمر مشتری
 • فصل نهم : هماهنگ سازی و تحریک ارجاع شوندگان

انتشارات آریانا قلم

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: بازار هدف من
 • فصل دوم: ساخت پیام
 • فصل سوم : دستیابی به مشتریان بالقوه از طریق رسانه های تبلیغاتی
 • فصل چهارم: جذب مشتریان راغب
 • فصل پنجم: پرورش مشتریان راغب
 • فصل ششم: تبدیل به فروش
 • فصل هفتم: ارائه تجربه ای در سطح جهانی
 • فصل هشتم : افزایش ارزش طول عمر مشتری
 • فصل نهم : هماهنگ سازی و تحریک ارجاع شوندگان

انتشارات آریانا قلم
978-600-7677-57-5
310 صفحه
آلن دیب
فواد معصومی
چاپ چهارم 1400

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg