کتاب استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

320,000 

متن فارسی و انگلیسی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجم: مهدی دشت بزرگ

ناموجود

توضیحات

کتاب استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت

 

  •  دامنه کاربرد
  •  مراجع الزامی
  •  اصطلاحات و تعاریف
  •  محیط سازمان
  •  رهبری
  •  طرح ریزی
  •  پشتیبانی
  •  عملیات
  •  ارزیابی عملکرد
  •  بهبود

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-129-7

 

120 صفحه

 

مهدی دشت بزرگ

 

چاپ چهارم 1398

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم