کتاب ذهن حواس جمع

580,000 

  • چگونه افسار زندگی تان را به دست بگیرید

مولف: نیر ایال

مترجم: فاطمه علی پور

ناموجود

توضیحات

  •  از قلاب تا ذهن حواس جمع
  •  محرک های درونی را مهار کنید
  •  برای حواس جمعی زمان بگذارید
  •  افسار محرک های بیرونی را به دست بگیرید
  •  با توافق ها جلوی حواس پرتی را بگیرید
  •  چگونه محل کارتان را حواس جمع کنید
  •  چگونه بچه های حواس جمع تربیت کنیم

نشر آموخته

 

978-622-6650-53-3

 

276 صفحه

 

نیر ایال

 

فاطمه علی پور تنگسیری

 

چاپ اول 1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg