کتاب باهوش تر سریع تر بهتر

1,380,000 

  • رمز و رازهای بهره وری در زندگی و کسب و کار

مولف: چارلز دوهیگ

مترجم: حسین خدادادی

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب باهوش تر سریع تر بهتر

  •  انگیزش
  •  تیم ها
  •  تمرکز
  •  تعیین هدف
  •  مدیریت دیگران
  •  تصمیم گیری
  •  نوآوری

نشر آموخته

 

978-622-6650-44-1

 

281 صفحه

 

چارلز دوهیگ

 

حسین خدادادی

 

چاپ اول 1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم