کتاب آن یک چیز

360,000 

حقیقتی بی نهایت ساده با نتایجی فوق العاده

مولفین: گری کلر – جی پاپاسان

مترجم: حسین خدادادی

ناموجود

توضیحات

کتاب آن یک چیز

  •  یک چیز
  •  اثر دومینویی
  •  موفقیت سرنخ هایش را نشان می دهد
  •  همه چیز به یک اندازه اهمیت دارند
  •  انجام چند کار به طور همزمان
  •  زندگی منظم
  •  اراده را می توان به اختیار فراخواند

نشر آموخته

 

978-622-6650-46-5

 

223 صفحه

 

گری کلر – جی پاپاسان

 

حسین خدادادی

 

چاپ اول 1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم