کتاب بودجه بندی آموزشی

130,000 

راهنمای کامل برنامه ریزی و بودجه بندی آموزشی مبنی بر استراتژی

مولف : دایان سی والنتی

49 در انبار

مقدار:

توضیحات

  • گام اول : گردآوری داده ها و اطلاعات از مجموعه اجرایی
  • گام دوم : گردآوری داده ها و اطلاعات از مدیران بخش ها/واحدها
  • گام سوم : گردآوری داده ها و اطلاعات از سایر منابع
  • گام چهارم : گنجاندن دوره های آموزشی موجود در برنامه و بودجه آموزشی
  • گام پنجم : تعیین و تعریف دوره های جدید
  • گام ششم : تعیین و تعریف روش های ارائه
  • گام هفتم : تعیین و تعریف طول دوره
  • گام هشتم : تصمیم گیری در مورد آموزش درون سازمانی و برون سازمانی
  • گام نهم : ایجاد یک بودجه آموزشی
  • گام دهم : آمادگی برای ارائه برنامه و بودجه آموزشی

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-126-6

 

164 صفحه

 

دایان سی والنتی

 

کوروش فتحی واجارگاه – اباصلت خراسانی – سمیه دانشمندی

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg