کتاب بودجه بندی آموزشی

200,000 

راهنمای کامل برنامه ریزی و بودجه بندی آموزشی مبنی بر استراتژی

مولف : دایان سی والنتی

35 در انبار

مقدار:

توضیحات

      بودجه بندی آموزشی

  •  گردآوری داده ها و اطلاعات از مجموعه اجرایی
  •  گردآوری داده ها و اطلاعات از مدیران بخش ها/واحدها
  •  گردآوری داده ها و اطلاعات از سایر منابع
  •  گنجاندن دوره های آموزشی موجود در برنامه و بودجه آموزشی
  •  تعیین و تعریف دوره های جدید
  •  تعیین و تعریف روش های ارائه
  •  تعیین و تعریف طول دوره
  •  تصمیم گیری در مورد آموزش درون سازمانی و برون سازمانی
  •  ایجاد یک بودجه آموزشی
  •  آمادگی برای ارائه برنامه و بودجه آموزشی

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-126-6

 

164 صفحه

 

دایان سی والنتی

 

کوروش فتحی واجارگاه – اباصلت خراسانی – سمیه دانشمندی

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg