بسته آموزشی غیر حضوری گزارش نویسی کاربردی

1,480,000 

محتواي بسته آموزشي :

 • کتاب
 • VCD

9 در انبار

مقدار:

توضیحات

گزارش نویسی کاربردی

مخاطبان دوره آموزشي :  

با توجه به گستردگي كاربرد انواع گزارش در سطوح مختلف، تمام افرادي كه با سازمانها و ادارات خصوصي و دولتي مكاتبه خواهند داشت در طيف مخاطبان اين دوره آموزشي قرار می‌گيرند.

اهداف آموزشي دوره :

افزایش توانایی تدوین و ارایه گزارش های کاربردی

مباحث آموزشي:

 • اهداف و تعاريف
 • ساختار گزارش هاي مفصل
 • مراحل تهيه گزارش
 • موارد قابل رعايت در متن گزارش
 • تدوين گزارش
 • انواع گزارش
 • تفاوت گزارش كتبي و شفاهي
 • اجزاي يك گزارش اداري مختصر
 • انواع گزارش اداري
 • اندازه و ابعاد تهيه گزارش

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg