آموزش مجازی اصول گزارش نویسی(آموزش آفلاین)

1,600,000 

انسان امروز از آنجا که یک موجود اجتماعی است، همواره خود را ملزم به ارتباطات اجتماعی می‌داند و یکی از مهمترین راه‌های این ارتباطات بهره‌گیری از توان نوشتن است. آنهایی که با سیستم‌ها، نهادها و ادارات مرتبطند،به ضرورت نیازمند به فراگیری اصول و قوانین نوشته‌های اداری هستند. یکی از انواع نوشته‌های اداری که می‌تواند نقشی انکارناپذیر در بهبود عملکردها داشته باشد، گزارش اداری است.

مقدار:

توضیحات

 اصول گزارش نویسی

گزارش نویسی و شیوه نگارش نامه های اداری


 
تاریخچه
تعاریف گزارش اداری
گزارش کتبی و شفاهی
فواید گزارش نویسی
انواع گزارش
ویژگی گزارش اداری
سرلوحه
بدنه اصلی گزارش
امضاء مجاز
رونوشت
گزارش گر خوب
مزایا گزارش کتبی و شفاهی

آقای کمال علوی

مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 1/45 ساعت ویدیو آموزشی می باشد

مدیران، سرپرستان و علاقه مندان