آموزش مجازی اصول مکاتبات اداری و گزارش نویسی(آموزش آفلاین)

2,800,000 

نوشتن یا مکاتبه آسانترین، کم هزینه ترین، مطمئن ترین و بادوام ترین وسیله ایجاد ارتباط و انتقال اطلاعات از زمان های گذشته تاکنون به شمار می رود. یکی از مهمترین ابزارهای رسیدن به هدف های سازمان، ایجاد ارتباطات رسمی از طریق نوشته های اداری است. مکاتبات اداری زبان رسمی سازمان محسوب شده و موجب موفقیت و پیشرفت سازمان خواهد شد. لذا، نوشتار اداری، یکی از ارکان ساختار ادارات است و به نوعی بیانگر میزان دانش، تخصص و کاردانی کارکنان و مدیران سازمان است.

مقدار:

توضیحات

اصول مکاتبات اداری و گزارش نویسی

آموزش آنلاین گزارش نویسی و شیوه نگارش نامه های اداری

چرا می نویسیم؟
تاریخچه خط و زبان فارسی
اشکالات خط پارسی نو
نوشته ونویسنده
نویسنده کیست؟
ویژگی های یک نوشته خوب
انواع نوشته ها
حکم کارگزینی
انواع نامه ها
نامه های اداری
نامه های فرعی
ویژگی نامه های اداری
مخاطب
موضوع نامه های اداری
انواع نامه های اداری
نامه ها از لحاظ سطوح ارتباطی
گردش مکاتبات اداری

آقای حمیدرضا کمال علوی

مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 2 ساعت ویدیو آموزشی می باشد.

مدیران، کارشناسان و کلیه کارکنان در سطوح مختلف و سایر علاقمندان

بنا به دلایل مختلفی از جمله شیوه های مدیریتی در سازمان ها و موسسات، در مکاتبه از روش مشخصی استفاده نمی شود. آموزش کارکنان سازمانها یکی از مهمترین عوامل در نظم بخشیدن به این مهم، با هدف ایجاد یکنواختی در به کارگیری اصول صحیح نگارش و رعایت سلسله مراتب اداری است. این درس به منظور ارتقای سطح مکاتبات اداری و شیوه نامه استاندارد تنظیم مکاتبات اداری تدوین گردیده است.