کتاب مجموعه كتاب های ICDL مهارت ششم – آشنايی با نرم افزار POWER POINT

50,000 

 • ويرايش یک فایل
 • ايجاد تصوير و نمودار در يك اسلايد
 • اضافه كردن فايل هاي صوتي و نمايشی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : محمدرضا عافی

49 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب مجموعه كتاب های ICDL مهارت ششم -نرم افزار POWER POINT

 • شروع به كار با نرم افزار
 •  ورود به نرم افزار
 •  تنظيمات پايه
 •  تعيين نوع فرمت ذخيره
 • مراحل پايه
 •  ايجاد يك فايل
 •  ويرايش يك فايل
 • ايجاد تصوير و نمودار در يک اسلايد
 •  اضافه كردن اشياء به يك اسلايد
 •  اضافه كردن تصوير به يك اسلايد
 •  اضافه كردن نمودار و دياگرام به يك اسلايد
 •  تعامل دو يا چند object با هم در يك اسلايد
 • اضافه كردن فايل هاي صوتي و نمايشي و ايجاد Link
 •  اضافه كردن فایل های صوتی و يا نمایی به يک اسلايد
 •  پيوند
 • آماده سازی برای ارائه / چاپ كردن يک فايل
 • ايجاد جلوه هاي ويژه
 •  Custom Animation
 • Slide Transition
 • تمرين
 •  صورت مسئله
 •  طراحي نحوه ارائه مطلب
 •  پياده سازي

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

144 صفحه

 

محمدرضا عافی

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم