کتاب مجموعه كتاب های ICDL مهارت ششم – آشنايی با نرم افزار POWER POINT

50,000 

 • ويرايش یک فایل
 • ايجاد تصوير و نمودار در يك اسلايد
 • اضافه كردن فايل هاي صوتي و نمايشی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : محمدرضا عافی

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول شروع به كار با نرم افزار
 • بخش اول: ورود به نرم افزار
 • بخش دوم: تنظيمات پايه
 • بخش سوم: تعيين نوع فرمت ذخيره
 • فصل دوم مراحل پايه
 • بخش اول: ايجاد يك فايل
 • بخش دوم: ويرايش يك فايل
 • فصل سوم ايجاد تصوير و نمودار در يك اسلايد
 • بخش اول: اضافه كردن اشياء به يك اسلايد
 • بخش دوم: اضافه كردن تصوير به يك اسلايد
 • بخش سوم: اضافه كردن نمودار و دياگرام به يك اسلايد
 • بخش چهارم: تعامل دو يا چند object با هم در يك اسلايد
 • فصل چهارم اضافه كردن فايل هاي صوتي و نمايشي و ايجاد Link
 • بخش اول: اضافه كردن فايل هاي صوتي و يا نمايي به يك اسلايد
 • بخش دوم: پيوند
 • فصل پنجم آماده سازي براي ارائه / چاپ كردن يك فايل
 • فصل ششم ايجاد جلوه هاي ويژه
 • بخش اول: Custom Animation
 • بخش دوم: Slide Transition
 • فصل هفتم تمرين
 • بخش اول: صورت مسئله
 • بخش دوم: طراحي نحوه ارائه مطلب
 • بخش سوم: پياده سازي

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

144 صفحه

 

محمدرضا عافی

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg