کتاب استاندارد ISO 22000:2018 الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

300,000 

مترجمین: پریسا رحیمی دوگاهی – مجتبی لطفی احسان آباد

10 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

دامنه کاربرد
مراجع الزامی
اصطلاحات و تعاریف
بافت سازمان
رهبری
طرح ریزی
پشتیبانی

 

موسسه آموزشی ارشدان

 

978-600-995-539-8

 

81 صفحه

 

پریسا رحیمی دوگاهی –  مجتبی لطفی احسان آباد

 

چاپ اول ١٣٩٧

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم