کتاب برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های دولتی و غیرانتفاعی

850,000 

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

  • فصل اول: چرا برنامه ریزی استراتژیک نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته است
  • فصل دوم: چرخه تغییر استراتژی
  • فصل سوم: آغاز کار و حصول توافق بر روی فرآیند برنامه ریزی استراتژیک
  • فصل چهارم: تشریح الزامات و ماموریت سازمان
  • فصل پنجم: ارزیابی محیط به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و چالش ها
  • فصل ششم: شناسایی مسایل و موضوعات استراتژیک سازمان


کتاب مهربان

 

978-600-407-321-9

 

365 صفحه

 

جان ام برایسون

 

مهدی خادمی گراشی

 

چاپ اول 1399

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg