کتاب برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های دولتی و غیرانتفاعی

850,000 

ناموجود

توضیحات

برنامه ریزی استراتژیک

  •  چرا برنامه ریزی استراتژیک نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته است
  •  چرخه تغییر استراتژی
  •  آغاز کار و حصول توافق بر روی فرآیند برنامه ریزی استراتژیک
  •  تشریح الزامات و ماموریت سازمان
  •  ارزیابی محیط به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و چالش ها
  •  شناسایی مسایل و موضوعات استراتژیک سازمان


کتاب مهربان

 

978-600-407-321-9

 

365 صفحه

 

جان ام برایسون

 

مهدی خادمی گراشی

 

چاپ اول 1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم