کتاب نگرش سیستمی به نام و نشان تجاری

240,000 

  • بازاریابی
  • مشتری مداری
  • کیفیت

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: علیرضا تفرشی مطلق – محمدعلی خاندانی

48 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

 نگرش سیستمی به نام و نشان تجاری

  • فصل اول بازاریابی
  • فصل دوم مشتری مداری
  • فصل سوم کیفیت
  • فصل چهارم برند

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

144 صفحه

 

علیرضا تفرشی مطلق – محمدعلی خاندانی

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم