بسته آموزشی مدیریت استرس

3,500,000 

اهداف آموزشی دوره :

هدف از ارائه مطالب در زمینه استرس ، جنب های مثبت و منفی و پیامد های ناخوشایند آن بر سلامت جسم و روان، برای این است که نگاهی تازه به مولفه ی فشار روانی موثر در برداشتن اولین قدم به سوی زندگی آرام تر یاری دهنده باشد. هر کس می تواند روش هایی را متناسب با روحیه و شرایط خود برای مقابله با استرس برگزیند و آنها را نه فقط در شرایط پر تنش به کارگیرد بلکه در صورت امکان برخی را جزیی از زندگی روزمره خود نماید. در اینصورت خود و اطرافیان را از اثرات بنیادی مفید و بلند مدت آنها بهره مند خواهد کرد.


محتوای بسته آموزشی :

 • کتاب
 • Power Point

ناموجود

توضیحات

بسته آموزشی مدیریت استرس

مخاطبان دوره آموزشی :

مدیران، مشاوران ارشد، کارشناسان ، کارکنان تمامی سازمان ها و شرکتها

مباحث آموزشی:

 • استرس چیست؟ استرس خوب و بد یعنی چه؟
 • تاثیر فشارهای روانی بر تن و روان کدامند؟
 • چه کسانی بیشتر در معرض خطرات ناشی از استرس هستند؟
 • چه راهکار هایی در مقابله با استرس وجود دارد؟
 • آیا راهکارهای سنتی همچنان معتبرند؟
 • راهکارهای جدید کدامند؟
 • روان درمانی چقدر موثر است؟
 • داروها در کنترل استرس چه نقشی ایفا میکنند؟
 • کدام راهکارها برای شما مناسب تر است؟

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم