بسته آموزشی غیر حضوری مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

2,800,000 

محتوای بسته آموزشی :

  • كتاب
  •  Power Point

4 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

بسته آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

مخاطبان دوره آموزشی :

رده مدیریتی سازمانی ( مدیران اجرایی – میانی و ارشد )

اهداف آموزشی دوره :

تسهیل تفسیر اطلاعات مالی در جهت اتخاذ تصمیم های مناسب مدیریتی

مباحث آموزشی:

  • دفاتر مالی و فرایندهای ثبت
  • آشنایی نسبی با اقلام مندرج در گزارشهای مالی
  • حسابداری تمام شده
  • نقطه سر به سر و راهکارهای خاص
  • بودجه بندی
  • تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
  • ارزیابی و بودجه بندی طرحهای سرمایه ای
  • روش تامین منابع انسانی

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم